Hem

Tillväxt och lönsamhet med innovation

I en hårdnande konkurrens både globalt och i Sverige är det bara de företag som ständigt utvecklas och hittar nya produkter och tjänster och nya sätt att producera dessa som kommer att nå framgång. Teknikutveckling och samhällsutveckling ändrar ständigt förutsättingarna för företagens produktion. De som snabbt kan anpassa sig efter en marknad i ständig rörelse kommer att få ett stort försprång. Detta gäller i än högre grad i den ekonomiska kris vi nu befinner oss i.

Motsvarande gäller också organisationer även om dessa inte finns på en marknad utan är anslags och regelstyrda. Ökande arbetsuppgifter, anslagsminskningar och ändrade direktiv sätter press på organisationen att klara ekonomin och hitta nya lösningar på sitt uppdrag.

Innovationsförmågan är därför en nyckelfaktor i företagets och organisationens framgång.

InnoSpire hjälper företag och organisationer att förbättra och hitta nya produkter, tjänster och arbetssätt samt bättre och kostnadseffektivare sätt att producera och genomföra.

Vi använder oss av SIP Structured Innovation Process® som lyfter fram innovationsutrymmet i varje del av företagets eller organisationens verksamhet.